Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimarts, 30 de juliol de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00113/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00116/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Carles Boix i Serra, professor de ciències polítiques de la Universitat de Princeton, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00135/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Jaume López i Hernández, doctor en ciència política i de l'Administració, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00136/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'Ismael Peña-López, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i investigador a l'Internet Interdisciplinary Institute i a l'eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00112/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00137/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, professor de ciència política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00138/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics i catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00114/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Maria Àngels Barbarà Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00108/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Bartolomé Agudo López, extècnic de Participació Ciutadana i cap de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00129/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Marc Parés, director del Grup de Recerca en Participació Ciutadana i Moviments Socials de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00117/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació del Col·lectiu Emma amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00134/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Teresa Puig Gallach, cap del Departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Badalona (Barcelonès), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00126/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'Antoni Merino Orejón, exdirector del Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona i gerent de l'Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00127/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.