Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimarts, 23 de juliol de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Miquel Buch Moya, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00106/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Xavier Amor Martín, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00107/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Municipis per la Independència amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00132/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença Muriel Casals i Couturier, presidenta d'Òmnium Cultural, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00110/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Carme Forcadell i Lluís, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00131/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de Sobirania i Justícia amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00133/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00118/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00119/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Gregorio Cámara Villar, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Granada, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00125/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'Enrique Álvarez Conde, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Rei Joan Carles (Comunitat de Madrid), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00130/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Joan Auladell Fontseca, ex-director general de Relacions Institucionals amb el Parlament, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00109/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Fernando Pindado Sánchez, ex-subdirector general de Participació Ciutadana i tècnic superior de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00128/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'Itziar González Virós, arquitecta experta en processos de participació ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 353-00115/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.