Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimarts, 16 de juliol de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a elegir tres síndics de la Sindicatura de Comptes (Tram. 282-00001/09)

    Compareixença del candidat per avaluar-ne la idoneïtat

    (Proposta de candidats: BOPC, 121, 6)