Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 10 de juliol de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals per a presentar la Memòria de l'Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2012 (Tram. 357-00145/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè faci balanç de la seva gestió (Tram. 357-00147/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre la diagnosi prevista en el Pla d'ocupació per a la racionalització de l'organització i l'optimització del personal al servei de l'Administració de la Generalitat 2012-2014 (Tram. 355-00046/10)

  Joana Ortega i Alemany, Vicepresidenta del Govern del Govern de la Generalitat

  Sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Llena Cortina davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la contractació de Método 3 pel departament del qual era titular (Tram. 356-00268/10)

  David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de David Moner, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui la situació de l'esport català i les federacions esportives (Tram. 356-00280/10)

  David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Junqueras i Vies, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, perquè expliqui la situació dels consells esportius (Tram. 356-00281/10)

  David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Junqueras i Vies, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Alícia Sánchez-Camacho i Pérez davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític de Método 3 (Tram. 356-00302/10)

  David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de José Zaragoza Alonso davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític de Método 3 (Tram. 356-00303/10)

  David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Carlos Gibert, alcalde de la Granadella, i de Sergi Saladié, professor associat de la Universitat Rovira i Virgili, perquè presentin l'estudi "Impacte econòmic de l'energia eòlica a escala local a Catalunya" (Tram. 356-00305/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Afers Religiosos davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui les línies de treball de la seva direcció general (Tram. 356-00312/10)

  Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Raimon Masllorens Escubós, vicepresident de la Federació Catalana d'Associacions de Productors, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del sector audiovisual (Tram. 356-00313/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Joan Bas i Viñals, en representació de Diagonal TV, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del sector audiovisual (Tram. 356-00314/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament d'Ensenyament davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui el programa d'activitats del protocol per a generar activitat complementària a l'Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn (Pallars Jussà) (Tram. 356-00316/10)

  Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre l'expedient de regulació d'ocupació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 354-00089/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre l'adjudicació d'un concurs relacionat amb l'organització dels actes de commemoració del tres-centè aniversari dels fets del 1714 (Tram. 354-00093/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.