Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 26 de juny de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a presentar el document "Informe sobre els procediments legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden ser consultats sobre llur futur polític col·lectiu" (Tram. 357-00142/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Ignacio Cosidó Gutiérrez, director general de la Policia espanyola, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 357-00143/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Jorge Fernández Díaz, ministre d'Interior, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 357-00144/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 4

  Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana

  • 4.1

   Proposta de compareixença de Miquel Buch Moya, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00178/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.2

   Proposta de compareixença de Xavier Amor Martín, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00179/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.3

   Proposta de compareixença de Maria Àngels Barbarà Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00180/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.4

   Proposta de compareixença de Joan Auladell Fontseca, ex-director general de Relacions Institucionals amb el Parlament, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00181/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.5

   Proposta de compareixença de Miquel Sàmper Rodríguez, president del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00182/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.6

   Proposta de compareixença de Muriel Casals i Couturier, presidenta d'Òmnium Cultural, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00183/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.7

   Proposta de compareixença de Josep M. Castellà, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00184/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.8

   Proposta de compareixença d'Ismael Peña-López, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i investigador a l'Internet Interdisciplinary Institute i a l'eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00185/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.9

   Proposta de compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00186/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.10

   Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00187/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.11

   Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics i catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00188/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.12

   Proposta de compareixença d'Itziar González Virós, arquitecta experta en processos de participació ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00189/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.13

   Proposta de compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00190/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.14

   Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics i catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00191/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.15

   Proposta de compareixença de Marc Parés, director del Grup de Recerca en Participació Ciutadana i Moviments Socials de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00192/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.16

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00193/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.17

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00194/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.18

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00195/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.19

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00196/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.20

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Establerta per l'Article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00197/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.21

   Proposta de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00198/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.22

   Proposta de compareixença d'Ester Mitjans, exdirectora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00199/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.23

   Proposta de compareixença de Josep Lluís Martí, professor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00200/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.24

   Proposta de compareixença de Jordi Pacheco, politòleg expert en participació ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00201/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.25

   Proposta de compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00202/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.26

   Proposta de compareixença d'Àlex Sáiz Arnáiz, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00203/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.27

   Proposta de compareixença de Javier Pérez Royo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00204/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.28

   Proposta de compareixença d'Elisa Pérez Vera, exmagistrada del Tribunal Constitucional i catedràtica de dret internacional privat de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00205/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.29

   Proposta de compareixença de Víctor Ferreres, professor titular de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00206/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.30

   Proposta de compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00207/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.31

   Proposta de compareixença de Gregorio Cámara Villar, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Granada, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00208/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.32

   Proposta de compareixença d'Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00209/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.33

   Proposta de compareixença d'Alfredo Galán Galán, professor titular de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00210/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.34

   Proposta de compareixença d'Eduard Roig Molés, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00211/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.35

   Proposta de compareixença de Xavier Arbós, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00212/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.36

   Proposta de compareixença de Michael Donaldson, coordinador d'acció institucional de l'Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00213/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.37

   Proposta de compareixença de Teresa Puig Gallach, cap del Departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Badalona (Barcelonès), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00214/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.38

   Proposta de compareixença d'Antoni Merino Orejón, exdirector del Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona i gerent de l'Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00215/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.39

   Proposta de compareixença de Fernando Pindado Sánchez, ex-subdirector general de Participació Ciutadana i tècnic superior de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00216/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.40

   Proposta de compareixença de Tatiana Mansilla, tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00217/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.41

   Proposta de compareixença de Bartolomé Agudo López, extècnic de Participació Ciutadana i cap de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00218/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.42

   Proposta de compareixença de Dolça Garcia Monroy, ex-regidora ponent de participació ciutadana i atenció a la gent gran de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00219/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.43

   Proposta de compareixença d'Enrique Álvarez Conde, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Rei Joan Carles (Comunitat de Madrid), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00220/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.44

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00221/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.45

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00222/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.46

   Proposta de compareixença de Carme Forcadell i Lluís, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00223/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.47

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Municipis per la Independència amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00224/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.48

   Proposta de compareixença de Muriel Casals i Couturier, presidenta d'Òmnium Cultural, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00225/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.49

   Proposta de compareixença d'una representació de Sobirania i Justícia amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00226/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.50

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·lectiu Emma amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00227/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.51

   Proposta de compareixença de Carles Boix i Serra, professor de ciències polítiques de la Universitat de Princeton, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00228/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.52

   Proposta de compareixença de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00229/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.53

   Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00230/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.54

   Proposta de compareixença de Jaume López i Hernández, doctor en ciència política i de l'Administració, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00231/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.55

   Proposta de compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00232/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.56

   Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, professor de ciència política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00233/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.57

   Proposta de compareixença d'Esther Martín Núñez, professora titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00234/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.58

   Proposta de compareixença de Jordi Matas Dalmases, catedràtic de ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 352-00235/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre la seva presumpta participació en l'encàrrec o l'autorització de la investigació i el seguiment de membres del Govern (Tram. 354-00082/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre la dimissió del director general de Serveis Penitenciaris (Tram. 354-00085/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui el lliurament d'un diploma a un exmembre de la División Azul dins els actes de celebració del cent seixanta-novè aniversari de la Guàrdia Civil (Tram. 356-00225/10)

  Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats per la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes de la Catalunya Nord davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui la seva visió del tancament de la delegació de TV3 a Perpinyà i les polítiques de la Generalitat de suport a la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya Nord (Tram. 356-00246/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Proposta de resolució sobre la presentació de recursos d'inconstitucionalitat en cas de vulneració de competències de la Generalitat (Tram. 250-00312/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 42; esmenes: BOPC, 78, 35)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el protocol signat entre el Ministeri de Defensa i el Govern de la Generalitat amb relació a l'Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn (Tram. 250-00327/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 54, 57; esmenes: BOPC, 89, 40)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la declaració de nul·litat de ple dret del judici al president Lluís Companys i dels altres procediments que van comportar la condemna a mort de milers de ciutadans (Tram. 250-00369/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 57; esmenes: BOPC, 97, 25)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes amb les entitats esportives i el garantiment del model esportiu català (Tram. 250-00371/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 60; esmenes: BOPC, 97, 25)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la retirada de la demanda contenciosa administrativa interposada per la delegada del Govern de l'Estat contra l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (Tram. 250-00390/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 68, 86)