Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 12 de juny de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei sobre el règim especial d'Aran (Tram. 202-00038/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Nomenament d'una ponència conjunta.

 • 2

  Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, professor de ciència política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00023/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Jordi Sauret Pont, llicenciat en ciències de la informació i doctor en sociologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00026/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Miquel Àngel Cabellos Espiérrez, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00027/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00029/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'empresa Scytl amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00017/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Fernando Pindado, ex-subdirector general de Participació Ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00016/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de José Manuel Pérez Tornero, director i catedràtic del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00031/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'Enoch Albertí Rovira, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00025/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00033/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Establerta per l'Article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00020/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Joaquim Brugué, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00015/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de la Plataforma Prou amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00018/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei per a la Prohibició del Cultiu de Productes Agrícoles Modificats Genèticament amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00019/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei Electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00021/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00022/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'Enric Fossas Espadaler, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00024/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Joan Rodríguez, professor de ciència política de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00028/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença de Joan Botella Corral, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00030/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença de Carme Valls, proponent de la iniciativa legislativa popular de la Llei electoral de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00032/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença de Víctor Cuesta López, professor de dret constitucional de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00034/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 22

  Compareixença de Vicky Bolaños, cofundadora del projecte "Qué hacen los diputados", amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 353-00035/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.