Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 30 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 355-00029/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Sessió informativa.

 • 2

  Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre els casos d'espionatge polític i la investigació de membres del Govern (Tram. 357-00046/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director del Memorial Democràtic davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la situació actual d'aquesta entitat (Tram. 356-00201/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director del Memorial Democràtic davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la situació i les actuacions d'aquesta entitat (Tram. 356-00203/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de l'Esport davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui els criteris per a atorgar subvencions a les federacions i l'endeutament amb les entitats esportives (Tram. 356-00216/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.