Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 15 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la supressió dels privilegis de les confessions religioses (Tram. 250-00043/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 129; esmenes: BOPC, 39, 59)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la creació d'un òrgan de representació política de relació amb el Baix Llobregat (Tram. 250-00048/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 133; esmenes: BOPC, 39, 60)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la corrupció política (Tram. 250-00174/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 59; esmenes: BOPC, 59, 51)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la retirada de la placa commemorativa a la memòria d'un ciutadà de Santa Coloma de Cervelló (Tram. 250-00200/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 80; esmenes: BOPC, 59, 62)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el manteniment de les delegacions territorials de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio a les Terres de l'Ebre, el Pirineu, el Pallars i la Catalunya del Nord (Tram. 250-00275/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 43, 62; esmenes: BOPC, 78, 30)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el compliment de les sentències del Tribunal Superior de Justícia relatives als usos lingüístics a les administracions (Tram. 250-00307/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 51, 38)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la presentació de recursos d'inconstitucionalitat en cas de vulneració de competències de la Generalitat (Tram. 250-00312/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 42; esmenes: BOPC, 78, 35)

 • 8

  Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular

  • 8.1

   Proposta de compareixença de Joaquim Brugué, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00039/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.2

   Proposta de compareixença de Fernando Pindado, ex-subdirector general de Participació Ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00040/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.3

   Proposta de compareixença d'una representació de l'empresa Scytl amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00041/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.4

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma Prou amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00042/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei per a la Prohibició del Cultiu de Productes Agrícoles Modificats Genèticament amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00043/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.6

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Establerta per l'Article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00044/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.7

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei Electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00045/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.8

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00046/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.9

   Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, professor de ciència política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00047/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.10

   Proposta de compareixença d'Enric Fossas Espadaler, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00048/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.11

   Proposta de compareixença d'Enoch Albertí Rovira, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00049/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.12

   Proposta de compareixença de Jordi Sauret Pont, llicenciat en ciències de la informació i doctor en sociologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00050/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.13

   Proposta de compareixença de Miquel Àngel Cabellos Espiérrez, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00051/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.14

   Proposta de compareixença de Joan Rodríguez, professor de ciència política de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00052/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.15

   Proposta de compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00053/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.16

   Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, catedràtic de ciència política i de l'Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00054/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.17

   Proposta de compareixença de Joan Botella Corral, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00055/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.18

   Proposta de compareixença de Fernando Pindado, ex-subdirector general de Foment de la Participació Ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00056/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.19

   Proposta de compareixença de José Manuel Pérez Tornero, director i catedràtic del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00057/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.20

   Proposta de compareixença de Carme Valls, proponent de la iniciativa legislativa popular de la Llei electoral de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00058/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.21

   Proposta de compareixença d'Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00059/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.22

   Proposta de compareixença de Víctor Cuesta López, professor de dret constitucional de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00060/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 8.23

   Proposta de compareixença de Vicky Bolaños, cofundadora del projecte "Qué hacen los diputados", amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 352-00061/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Juan José Cortés, secretari general de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè exposi les seves propostes al document de bases per a elaborar un avantprojecte de llei de governs locals (Tram. 356-00148/10)

  Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Josep Puig Belman, president de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè exposi les seves propostes al document de bases per a elaborar un avantprojecte de llei de governs locals (Tram. 356-00149/10)

  Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè presenti el document "Informe sobre els procediments legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden ser consultats sobre llur futur polític col·lectiu" (Tram. 356-00150/10)

  Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Ignacio Cosidó Gutiérrez, director general de la Policia espanyola, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00151/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Jorge Fernández Díaz, ministre d'Interior, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00152/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè presenti la Memòria de l'Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2012 (Tram. 356-00190/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana de Notícies davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els canvis en la plantilla d'aquesta agència (Tram. 356-00195/10)

  Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè faci balanç de la seva gestió (Tram. 356-00196/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.