Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dilluns, 11 de març de 2013
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a elegir tres membres del Consell de Garanties Estatutàries (Tram. 287-00001/09)

    Eliseo Aja Fernández, President

    Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

    (Proposta de candidats: BOPC, 39, 51)