Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 21 de febrer de 2013
Hora:
18:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre els objectius i les actuacions del departament (Tram. 355-00002/10)

    Joana Ortega i Alemany, Consellera del Departament de Governació i Relacions Institucionals

    Sessió informativa.