Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Divendres, 27 de juliol de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Pujol i Ferrusola, secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les repercussions del cas Palau i el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (Tram. 356-00778/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Felip Puig i Godes, exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les repercussions del cas Palau i el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (Tram. 356-00779/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Felip Puig i Godes davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui la implicació de Convergència Democràtica de Catalunya en el cas del Palau de la Música Catalana quan era el secretari general adjunt d'aquest partit (Tram. 356-00783/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença d'Oriol Pujol i Ferrusola, secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les repercussions del cas Palau i el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (Tram. 357-00436/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

Nota: En cas d'aprovació de les sol·licituds, s'ampliaria l'ordre del dia de la sessió per incloure la seva substanciació.