Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dilluns, 16 de juliol de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, proposada com a candidata a directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè n'examini la candidatura (Tram. 279-00012/09)

  Josep Amat i Girbau/President/Consell Assessor de Protecció de Dades/

  Compareixença

 • 2

  Procediment per a designar el director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Tram. 284-00020/09)

  Junta de Portaveus

  Tinguda de la compareixença

  (Proposta de candidats: BOPC, 353, 17)