Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 30 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Josep Lluís Martí, professor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00292/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'Agustí Cerrillo i Martínez, director dels Estudis de Dret i del Postgrau d'Administració electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00317/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'Hèctor López Bofill, professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00309/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'Esther Mitjans Perelló, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00314/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Pedro L. Yúfera Sales, president del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00315/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Maria Petra Saiz Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00316/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'Óscar Rebollo Izquierdo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00318/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació dels sindicats Unió General de Treballadors i Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00298/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Jordi Pacheco, politicòleg expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00299/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'Antoni Abat, professor de dret constitucional d'ESADE, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00311/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00312/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Víctor Ferreres, professor titular de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00302/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.