Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 16 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00283/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00284/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Municipis per la Independència amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00286/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Carme Forcadell, membre del Secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00285/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Muriel Casals i Couturier, presidenta d'Òmnium Cultural, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00287/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la comissió organitzadora de les consultes sobre la independència de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00295/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de Sobirania i Justícia amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00305/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Xarxa Ciutadana per l'Abolició del Deute Extern amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00294/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00296/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00297/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.