Comissiˇ d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 2 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governaciˇ i Relacions Institucionals sobre les retallades a la funciˇ p˙blica en matŔria de personal (Tram. 355-00025/09)

  Comissiˇ d'Afers Institucionals

  Sessiˇ informativa.

 • 2

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governaciˇ i Relacions Institucionals sobre el Pla d'ocupaciˇ per a la racionalitzaciˇ de l'organitzaciˇ i l'optimitzaciˇ del personal al servei de l'Administraciˇ de la Generalitat de Catalunya 2012-2014 (Tram. 355-00112/09)

  Comissiˇ d'Afers Institucionals

  Sessiˇ informativa.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'aplicaciˇ d'una nova retallada de la retribuciˇ anual dels treballadors p˙blics al complement especÝfic de la paga extraordinÓria de desembre (Tram. 311-02516/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 43)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la destinaciˇ de l'estalvi procedent de l'aplicaciˇ de les mesures que estableix l'article 34 de la Llei de pressupostos per al 2012 (Tram. 311-02517/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 43)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'aplicaciˇ de la rebaixa salarial als treballadors p˙blics amb criteris de progressivitat (Tram. 311-02518/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 44)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'existŔncia d'informes jurÝdics que avalin l'aplicaciˇ de la retallada salarial a les pagues extraordinÓries dels treballadors p˙blics (Tram. 311-02519/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 44)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'aplicaciˇ d'una mesura correctora perquŔ els treballadors p˙blics recuperin el poder adquisitiu (Tram. 311-02520/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 45)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els treballadors afectats per la reassignaciˇ del Pla d'ocupaciˇ 2012-2014 (Tram. 311-02521/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 45)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el lliurament als representants socials dels treballadors de la informaciˇ suficient que ha d'acompanyar el Pla d'ocupaciˇ 2012-2014 (Tram. 311-02522/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 45)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la redistribuciˇ de treballadors p˙blics (Tram. 311-02523/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 46)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la convocat˛ria d'un concurs de trasllats per a cobrir places en els departaments (Tram. 311-02524/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 46)

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la conversiˇ del canvi foršˇs de destinaciˇ en un acte discrecional (Tram. 311-02525/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 47)

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les funcions de la representaciˇ sindical en el comitŔ de seguiment de les diagnosis de cada departament (Tram. 311-02526/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 47)

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la soluciˇ de les disfuncions que crearÓ la reducciˇ d'hores del servei p˙blic prestat pel personal interÝ (Tram. 311-02527/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 47)

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la possibilitat del personal interÝ de reduir la jornada abans que no es publiqui la modificaciˇ en la relaciˇ de llocs de treball (Tram. 311-02528/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 48)

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'existŔncia d'informes jurÝdics que avalin que la reducciˇ de jornada i sou basada en el tipus de contractaciˇ no Ús discriminat˛ria (Tram. 311-02529/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 48)

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la comunicaciˇ als treballadors interins de llur nou horari (Tram. 311-02530/09)

  Violant Mascarˇ i Lˇpez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 298, 48)

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la relaciˇ de llocs de treball de la Casa de la Generalitat a PerpinyÓ (Rossellˇ) (Tram. 311-01076/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 215, 70)

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la previsiˇ de modificaciˇ de la relaciˇ de llocs de treball de la Casa de la Generalitat a PerpinyÓ (Rossellˇ) (Tram. 311-01077/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 215, 70)

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els criteris per a modificar la relaciˇ de llocs de treball de la Casa de la Generalitat a PerpinyÓ (Rossellˇ) (Tram. 311-01078/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 215, 71)

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la participaciˇ dels treballadors en la modificaciˇ de la relaciˇ de llocs de treball a la Casa de la Generalitat a PerpinyÓ (Rossellˇ (Tram. 311-01079/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 215, 71)

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nombre d'acomiadaments previstos a la Casa de la Generalitat a PerpinyÓ (Rossellˇ) (Tram. 311-01080/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 215, 71)

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el criteri seguit en la previsiˇ d'acomiadaments a la Casa de la Generalitat a PerpinyÓ (Rossellˇ) (Tram. 311-01081/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 215, 72)

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les retallades salarials al personal de la Casa de la Generalitat a PerpinyÓ (Rossellˇ) (Tram. 311-01082/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 215, 72)

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la redistribuciˇ de tasques desprÚs dels acomiadaments a la Casa de la Generalitat a PerpinyÓ (Rossellˇ) (Tram. 311-01083/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 215, 72)

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les activitats suprimides desprÚs dels acomiadaments a la Casa de la Generalitat a PerpinyÓ (Rossellˇ) (Tram. 311-01084/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 215, 73)

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'augment de sou del responsable de Seguiment de Relacions amb el Territori (Tram. 311-00579/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 67, 95)

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la modificaciˇ de tasques del responsable de Seguiment de Relacions amb el Territori (Tram. 311-00580/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 67, 96)

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'augment de sou dels responsables de les oficines dels delegats territorials (Tram. 311-00581/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 67, 96)

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la modificaciˇ de tasques dels responsables de les oficines dels delegats territorials (Tram. 311-00582/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 67, 97)

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'anÓlisi del lloc de treball en l'establiment dels nivells retributius dels responsables de les oficines dels delegats territorials (Tram. 311-00583/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 67, 97)

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nomenament dels adjunts dels delegats territorials (Tram. 311-00602/09)

  Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 103, 27)

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'import total del deute de la Generalitat als ajuntaments en data del 31 de desembre de 2011 (Tram. 311-01306/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 232, 37)

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el calendari del pagament del deute de la Generalitat als ajuntaments per al 2012 (Tram. 311-01307/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 232, 37)

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la previsiˇ de compensacions durant el 2012 pel deute als ajuntaments (Tram. 311-01308/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 232, 37)

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la previsiˇ d'abonament d'interessos als ajuntaments pel deute amb les administracions locals (Tram. 311-01309/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 232, 37)

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la previsiˇ de mesures extraordinÓries per a ajudar els ajuntaments el 2012 (Tram. 311-01310/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 232, 38)

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la previsiˇ de solĚlicitud de prÚstec a alguna entitat financera per a fer front als deutes de la Generalitat als ajuntaments (Tram. 311-01311/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 232, 38)

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els motius per a no recˇrrer davant el Tribunal Suprem contra la SentŔncia 262 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de JustÝcia de Catalunya (Tram. 311-00599/09)

  Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 103, 26)

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la defensa de les seves competŔncies davant del Tribunal Suprem amb relaciˇ al recurs contra la SentŔncia 262 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de JustÝcia de Catalunya (Tram. 311-00600/09)

  Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 103, 26)

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'assignaciˇ de freqŘŔncies de rÓdio i canals de televisiˇ digital terrestre a les entitats p˙bliques arran de les sentŔncies que limiten la seva actuaciˇ en aquesta matŔria (Tram. 311-00601/09)

  Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 103, 26)

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el cost del canvi de nom de les conselleries (Tram. 311-01106/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 215, 75)

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el cost del canvi del nom de les conselleries amb inclusiˇ dels conceptes derivats d'aquest canvi (Tram. 311-01107/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 215, 75)

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'efecte de la reestructuraciˇ de les empreses del sector p˙blic de la Generalitat en diverses entitats d'aquest sector (Tram. 311-02251/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; MercŔ Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 272, 76)

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'efecte de la reestructuraciˇ de les empreses del sector p˙blic de la Generalitat en els treballadors de diverses entitats d'aquest sector (Tram. 311-02252/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; MercŔ Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 272, 78)

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el programa d'actuaciˇ de la Subdirecciˇ General de Participaciˇ Ciutadana (Tram. 311-00188/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 28, 32)

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els acords de la Generalitat amb el Partit Popular a canvi del suport a les mesures d'austeritat aprovades al CongrÚs dels Diputats l'11 de gener de 2012 (Tram. 311-01518/09)

  Oriol Amorˇs i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 258, 39)

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el programa d'actuaciˇ de l'Oficina de Promociˇ de la Pau i els Drets Humans (Tram. 311-00198/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 28, 35)

 • 49

  Proposiciˇ de llei per la qual s'estableix l'aplicaciˇ a l'Ajuntament de Reus del rŔgim d'organitzaciˇ dels municipis de gran poblaciˇ (Tram. 202-00038/09)

  Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la IndependŔncia; Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Nomenament de la PonŔncia que ha d'elaborar l'Informe.

  (Text presentat: BOPC, 70, 26)