Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dilluns, 26 de març de 2012
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Compareixença d'Antoni Pemán i Vicastillo, proposat com a membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè n'examini la candidatura (Tram. 279-00005/09)

  Ramon Font Bové, President

  Compareixença

 • 7

  Compareixença de Josep Vilar i Grèbol, proposat com a membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè n'examini la candidatura (Tram. 279-00008/09)

  Compareixença

 • 8

  Compareixença de Josep Puigbó i Valeri, proposat com a membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè n'examini la candidatura (Tram. 279-00006/09)

  Compareixença