Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 21 de març de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 5

  Compareixença del president del Consell de Governs Locals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00255/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00256/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'Alfredo Galán, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00265/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'Enric Argullol i Murgades, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00258/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Jesús Burgueño i Rivero, doctor en geografia i professor de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00260/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Geògrafs amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00262/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença de Jaume Magre Ferran, director de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00263/09)

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, professor de ciència política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00259/09)

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00266/09)

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença de Miquel Roca i Junyent amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00261/09)

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença de Joaquim Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00264/09)

  Substanciació.

 • 22

  Compareixença del president de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00251/09)

  Substanciació.

 • 23

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00257/09)

  Substanciació.

 • 24

  Compareixença del president de la Diputació de Lleida amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00254/09)

  Substanciació.

 • 25

  Compareixença del president de la Diputació de Tarragona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00253/09)

  Substanciació.

 • 26

  Compareixença del president de la Diputació de Girona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 353-00252/09)

  Substanciació.