Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 30 de juny de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011

    Debat i votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Governació i Relacions Institucionals