Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 22 de setembre de 2023
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la integració de l'Agència Catalana de Notícies a l'estructura de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 250-01030/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 532, 32; esmenes: BOPC, 579, 6)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'Agència Catalana de Notícies (Tram. 250-01081/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 564, 17)

 • 3

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 3.1

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la plataforma educativa conjunta amb el Departament d'Educació (Tram. 322-00228/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.2

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de foment de la lectura (Tram. 322-00230/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 3.3

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el model d'externalització per a la temporada 2023-2024 (Tram. 322-00231/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 3.4

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la despesa en les noves produccions

   • 3.4.bis

    (*) Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les cobertures territorials
    Sans Guerra, Raquel, GP ERC (Tram. 322-00227/13)

    (*) Pendent de l'admissió a tràmit per la Mesa de la Comissió d'una correcció d'errades (aquesta pregunta substituiria la pregunta 3.11).

  • 3.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el control de la neutralitat política de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la cobertura de les protestes contra l'amnistia (Tram. 323-00313/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 3.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la integració de l'Agència Catalana de Notícies a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 323-00314/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 3.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a esmenar la vulneració del principi de neutralitat informativa contra Vox durant la campanya de les eleccions generals del 23 de juliol (Tram. 323-00320/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 3.8

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa, les prestacions i les condicions de la plataforma 3Cat (Tram. 323-00323/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 3.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat política i els criteris en la valoració de la cobertura informativa de la Diada de Catalunya (Tram. 323-00326/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 3.10

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les dades recollides en l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació als pluralismes i la diversitat en els continguts de la televisió i de la ràdio lineals (Tram. 323-00325/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 3.11

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les cobertures territorials (Tram. 322-00227/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'inici de la nova temporada (Tram. 323-00315/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme i la nova graella de programació (Tram. 323-00317/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 3.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa "Nits sense ficció" (Tram. 323-00318/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 3.15

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'inici de la temporada 2023-2024 (Tram. 323-00324/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 3.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació d'entreteniment de TV3 per a la temporada 2023-2024 (Tram. 323-00327/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 3.17

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'estrena de la sèrie documental "Generació porno" (Tram. 323-00328/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.18

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la nova graella de programació (Tram. 323-00316/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.19

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme i la nova graella de programació (Tram. 323-00319/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 3.20

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la valoració de la temporada d'estiu (Tram. 323-00321/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 3.21

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la valoració de l'inici de la temporada 2023-2024 (Tram. 323-00322/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 3.22

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la programació de la temporada 2023-2024 (Tram. 323-00329/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 3.23

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nou contracte programa de la Corporació (Tram. 322-00229/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 3.24

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació (Tram. 322-00232/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.