Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 28 d'abril de 2023
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director de l'Agència Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la possible integració de l'ens a la Corporació (Tram. 357-00946/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Comitè d'Empresa de l'Agència Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la possible integració de l'ens a la Corporació (Tram. 357-00947/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 3

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 3.1

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el menyspreu dels símbols religiosos i culturals dels espanyols en els programes de la Corporació (Tram. 322-00200/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 3.2

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la rumba catalana als mitjans de la Corporació (Tram. 322-00201/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 3.3

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de la informació de la comunitat gitana als mitjans de la Corporació (Tram. 322-00203/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 3.4

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el primer any del Consell de Govern (Tram. 322-00204/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 3.5

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el primer any de direcció de la Corporació (Tram. 322-00205/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 3.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del criteri del Consell de l'Audiovisual de Catalunya de respectar els sentiments religiosos dels espectadors (Tram. 323-00271/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 3.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el fet de no retirar els vídeos dels programes que han ferit la sensibilitat dels espectadors (Tram. 323-00272/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 3.8

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la llibertat d'expressió i l'humor (Tram. 323-00274/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la paritat i la diversitat en pantalla (Tram. 323-00275/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.10

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament del fet religiós a TV3 (Tram. 323-00281/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 3.11

   Pregunta al director de de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris que s'utilitzen en els reportatges per a tractar els temes que afecten el territori (Tram. 323-00283/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 3.12

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'èxit del programa "Sense ficció" (Tram. 322-00196/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.13

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les noves propostes del canal SX3 (Tram. 322-00197/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.14

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el desplegament realitzat per a la diada de Sant Jordi (Tram. 322-00199/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 3.15

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació infantil (Tram. 322-00202/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 3.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els possibles nous programes en hora punta (Tram. 323-00278/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 3.17

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'emissió d'un reportatge sobre el vot a Vox a Catalunya al "Telenotícies" del 14 d'abril de 2023 (Tram. 323-00279/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 3.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'horari d'emissió del programa "Eufòria" (Tram. 323-00282/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 3.19

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el pòdcast "Tenim paraula" per a la promoció i defensa de la llengua a Catalunya Ràdio (Tram. 323-00277/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 3.20

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els pòdcasts de Catalunya Ràdio (Tram. 323-00280/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 3.21

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les dades de l'Estudi general de mitjans relatives als pòdcasts (Tram. 323-00273/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.22

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l'Estudi general de mitjans del 21 d'abril de 2023 (Tram. 323-00276/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 3.23

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions per a un nou contracte programa (Tram. 322-00198/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.