Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 31 de març de 2023
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'opinió del comitè d'empresa de Televisió de Catalunya relativa a l'excés d'alts càrrecs (Tram. 322-00186/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la nova plataforma de lliure transmissió (Tram. 322-00187/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el projecte de la nova plataforma digital de continguts en català de la Corporació (Tram. 322-00190/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el balanç del primer any del Consell (Tram. 322-00191/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la nova plataforma de lliure transmissió de continguts en català (Tram. 322-00193/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el quarantè aniversari de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya (Tram. 322-00194/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les substitucions de periodistes durant la vaga general del 8 de març (Tram. 323-00263/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els darrers canvis al servei TV3 a la Carta (Tram. 323-00268/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la substitució de les treballadores que fan vaga (Tram. 323-00269/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els Premis Ràdio Associació (Tram. 323-00260/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el quarantè aniversari de Catalunya Ràdio (Tram. 323-00261/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre "La Marató de TV3" del 2023 (Tram. 322-00188/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el paper de TV3 amb relació a la Kings League (Tram. 322-00189/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de la comunitat gitana en el reportatge "Kings League, comença la partida" (Tram. 322-00192/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els efectes en la cobertura informativa de l'acord de renovació de la direcció de la Corporació (Tram. 322-00195/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el gag musical del programa "Polònia" que presenta la infermera que es va mostrar contrària als requisits lingüístics del lloc que ocupa en un vídeo de TikTok (Tram. 323-00259/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els programes "Eufòria" i "Crims" (Tram. 323-00262/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la planificació de la nova temporada (Tram. 323-00267/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'actual programació d'entreteniment de TV3 (Tram. 323-00270/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els pòdcasts (Tram. 323-00264/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la planificació de la nova temporada (Tram. 323-00266/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris informatius (Tram. 323-00265/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.