Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 25 de novembre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la incorporació a la graella de TV3 d'un programa sobre el món agroalimentari (Tram. 250-00686/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 344, 20)

 • 2

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 2.1

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la transparència en les contractacions (Tram. 322-00147/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es demana un augment del pressupost per al 2023 (Tram. 322-00148/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els pressupostos futurs de la Corporació (Tram. 322-00152/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les piulades a Twitter d'alguns col·laboradors de TV3 (Tram. 323-00199/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el criteri de contractació de les productores (Tram. 323-00200/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la manera d'aconseguir que molts ciutadans sentin seva TV3 (Tram. 323-00207/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la nova estructura directiva de TV3 (Tram. 323-00209/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l'ús de l'aranès en les emissores públiques i els pòdcasts de música occitana (Tram. 323-00206/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura del Mundial de futbol de Qatar (Tram. 322-00149/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre "La Marató de TV3" (Tram. 322-00150/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre "La Marató de TV3" del 2022 (Tram. 322-00151/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura del Mundial de futbol de Qatar (Tram. 322-00153/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'horari de màxima audiència de TV3 (Tram. 323-00202/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa "Eufòria Dance" (Tram. 323-00203/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura del Mundial de futbol de Qatar (Tram. 323-00208/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació de TV3 (Tram. 323-00210/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.17

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els pòdcasts d'innovació i sensibilitat per la llengua (Tram. 323-00201/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les audiències digitals dels programes "Zona Franca" i "Crims" (Tram. 323-00205/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el dictamen del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació a una notícia dels Telenotícies sobre el Govern de l'octubre del 2022 (Tram. 323-00204/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.