Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 28 d'octubre de 2022
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la transparència en la despesa i la limitació de les contractacions externes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 250-00275/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 110, 41)

 • 2

  Compareixença de Jaume Roures i Llop, president del Grup Mediapro, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les relacions contractuals de la productora Mediapro amb TV3 (Tram. 357-00613/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les línies de futur i els projectes estratègics de la Corporació (Tram. 359-00022/13)

  Rosa Romà i Monfà, Presidenta

  Sessió informativa o compareixença.

 • 4

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 4.1

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'organigrama directiu de la Corporació (Tram. 322-00136/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 4.2

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la remuneració dels membres del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 322-00137/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 4.3

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la diversitat a la televisió (Tram. 322-00138/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 4.4

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els canvis en l'equip directiu i les direccions d'informatius (Tram. 322-00139/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 4.5

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objectius i el funcionament de la Comissió de Cultura i Llengua de la Corporació (Tram. 322-00141/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 4.6

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les convocatòries de projectes audiovisuals (Tram. 322-00142/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 4.7

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els pressupostos de la Corporació (Tram. 322-00144/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 4.8

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la paritat en els òrgans de govern de la Corporació (Tram. 322-00146/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 4.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la crida de projectes audiovisuals culturals (Tram. 323-00187/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 4.10

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'anàlisi política que ofereixen els informatius (Tram. 323-00189/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 4.11

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar que els seus treballadors utilitzin insults en els programes i les xarxes socials (Tram. 323-00192/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 4.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els objectius del nou equip directiu (Tram. 323-00193/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 4.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura dels esdeveniments territorials (Tram. 323-00194/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 4.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament de l'extrema dreta (Tram. 323-00196/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 4.15

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l'afectació dels darrers canvis i nomenaments en la programació de tarda de l'emissora (Tram. 323-00191/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 4.16

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els objectius del nou equip directiu (Tram. 323-00195/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 4.17

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la sèrie "Cites" i l'acord amb l'empresa Amazon Prime (Tram. 322-00140/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 4.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els continguts de la programació de TV3 (Tram. 323-00197/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 4.19

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l'equip de retransmissió de la Lliga de Campions femenina al programa "La TdG" (Tram. 323-00188/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 4.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el seguiment de les audiències de la nova programació (Tram. 323-00190/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 4.21

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'informe sobre pluralisme polític del Consell Audiovisual de Catalunya (Tram. 322-00143/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 4.22

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d'estil de la Corporació (Tram. 323-00198/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.