Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 16 de setembre de 2022
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença dels directors de Catalunya Ràdio, TV3 i l'Agència Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació viscuda per una periodista del programa de TV3 "Preguntes freqüents" i les denúncies d'altres periodistes que han patit situacions similars (Tram. 357-00726/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director del programa de TV3 "Preguntes freqüents" davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació viscuda per una periodista d'aquest programa i les denúncies d'altres periodistes que han patit situacions similars (Tram. 357-00727/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Francesc de Dalmases, diputat del Parlament, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació viscuda per una periodista del programa de TV3 "Preguntes freqüents" i les denúncies d'altres periodistes que han patit situacions similars (Tram. 357-00725/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 4

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 4.1

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nou canal infantil Super3 (Tram. 322-00125/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 4.2

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el projecte per al canal Esport3 (Tram. 322-00127/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 4.3

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la presència de les dones polítiques als mitjans de la Corporació (Tram. 322-00129/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 4.4

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el darrer informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el compliment de la missió de servei públic dels mitjans de la Corporació (Tram. 322-00130/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 4.5

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els trenta anys de Catalunya Informació (Tram. 322-00131/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 4.6

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris de selecció de col·laboradores i col·laboradors dels programes de ràdio i televisió de la Corporació (Tram. 322-00133/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 4.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'inici i les previsions per a la nova temporada de TV3 (Tram. 323-00174/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 4.8

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les mesures preses per a despolititzar TV3 (Tram. 323-00175/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 4.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la utilització de les marques de TV3 per entitats polítiques (Tram. 323-00176/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 4.10

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les línies bàsiques del seu mandat (Tram. 323-00180/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 4.11

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'inici de la temporada de TV3 (Tram. 323-00181/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 4.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el procés de despolitització de la graella i els usos lingüístics en la nova programació (Tram. 323-00182/13)

   Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 4.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la participació de TV3 en la producció audiovisual catalana (Tram. 323-00183/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 4.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu en els telenotícies de TV3 (Tram. 323-00185/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 4.15

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les condicions laborals dels treballadors i el material de què disposen (Tram. 323-00186/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 4.16

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les graelles de programació de la campanya conjunta de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio per a la nova temporada (Tram. 322-00126/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 4.17

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la coproducció de TV3 i l'emissió de la pel·lícula "Sis nits d'agost" (Tram. 322-00128/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 4.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de la Diada (Tram. 323-00177/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 4.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els nous programes de TV3 "Zona Franca" i "Col·lapse" (Tram. 323-00179/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 4.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la nova programació de TV3 (Tram. 323-00184/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 4.21

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa (Tram. 322-00132/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 4.22

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme als mitjans de la Corporació (Tram. 323-00178/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 4.23

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els resultats d'estiu de Televisió de Catalunya i les plataformes digitals (Tram. 323-00173/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.