Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 29 de juliol de 2022
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la transparència en la despesa i la limitació de les contractacions externes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 250-00275/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 110, 41)

 • 2

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 2.1

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'escridassada del diputat Francesc de Dalmases a una periodista del programa "Preguntes freqüents" de TV3 (Tram. 322-00109/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la investigació dels fets que es van produir en acabar l'entrevista del programa "FAQS" del 9 de juliol (Tram. 322-00112/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'informe encarregat per la Corporació arran de la suposada intimidació als seus professionals (Tram. 322-00115/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'informe encarregat per la Corporació amb relació a l'incident entre un diputat del Parlament de Catalunya i una professional del programa "FAQS" (Tram. 322-00120/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'escridassada del diputat Francesc de Dalmases a una periodista del programa "Preguntes freqüents" de TV3 (Tram. 323-00164/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'incident entre la presidenta del Parlament de Catalunya i la plantilla del programa "FAQS" (Tram. 323-00165/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de selecció dels directors de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio (Tram. 322-00111/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els nous directors de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio (Tram. 322-00114/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de selecció dels directors de Catalunya Ràdio i de Televisió de Catalunya (Tram. 322-00116/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a evitar la normalització d'expressions insultants contra Espanya en els mitjans de la Corporació (Tram. 322-00110/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'estratègia dels mitjans de la Corporació respecte a la llengua catalana (Tram. 322-00117/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les crides de la Corporació i el Departament de Cultura per a nous projectes audiovisuals (Tram. 322-00118/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació del Pla estratègic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 322-00119/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les convocatòries per a la producció de continguts culturals i el foment de la indústria audiovisual en català (Tram. 322-00121/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració del Pla estratègic integral de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 322-00122/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les ingerències polítiques en els mitjans de la Corporació (Tram. 322-00124/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.17

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el tractament del poble gitano en els mitjans de la Corporació (Tram. 323-00171/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.18

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'èxit del programa "Eufòria" i la crida juntament amb el Departament de Cultura per a nous projectes (Tram. 322-00113/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.19

   Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la nova programació de TV3 (Tram. 322-00123/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la graella de la nova temporada (Tram. 323-00166/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.21

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el finiment de la sèrie "Sapere Aude" i altres produccions de la Corporació (Tram. 323-00168/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.22

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació de tardor (Tram. 323-00169/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.23

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l'Estudi general de mitjans i la nova temporada (Tram. 323-00167/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.24

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els resultats de l'Estudi general de mitjans (Tram. 323-00170/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.25

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els resultats d'audiència (Tram. 323-00172/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.26

   Sessió informativa de la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la resolució del procediment de selecció per a les direccions de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio (Tram. 359-00020/13)

   Rosa Romà i Monfà, Presidenta

   Sessió informativa o compareixença.

  • 2.27

   Sol·licitud de compareixença de Francesc de Dalmases, diputat del Parlament, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la situació viscuda per una periodista del programa de TV3 "Preguntes frequents" i les denúncies d'altres periodistes que han patit situacions similars (Tram. 356-00808/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

  • 2.28

   Sol·licitud de compareixença dels directors de Catalunya Ràdio, TV3 i l'Agència Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informin sobre la situació viscuda per una periodista del programa de TV3 "Preguntes frequents" i les denúncies d'altres periodistes que han patit situacions similars (Tram. 356-00809/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

  • 2.29

   Sol·licitud de compareixença del director del programa de TV3 "Preguntes frequents" davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la situació viscuda per una periodista d'aquest programa i les denúncies d'altres periodistes que han patit situacions similars (Tram. 356-00810/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.