Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 26 de novembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la norma del llibre d'estil de TV3 d'excloure sistemàticament de les tertúlies les persones que no parlen català (Tram. 323-00084/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual el llibre d'estil de la Corporació impedeix d'informar sobre els efectes de la immigració massiva (Tram. 322-00048/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual el programa de TV3 "El punt D" es considera apte per a tots els públics i s'emet en horari restringit (Tram. 323-00082/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el "Telenotícies comarques" (Tram. 323-00088/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa "Bricoheroes" (Tram. 323-00096/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el premi al programa "Les dones i els dies" (Tram. 323-00092/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el projecte de Bon Dia Televisió (Tram. 322-00050/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la nova plataforma digital Bon Dia Televisió (Tram. 322-00051/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de control ètic, deontològic i de transparència financera dels col·laboradors externs de TV3 (Tram. 323-00083/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la creació d'un espai juvenil a TV3 (Tram. 323-00087/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el conflicte entre TV3 i les empreses de doblatge (Tram. 323-00089/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'estratègia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals respecte als videojocs i els esports electrònics (Tram. 323-00093/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la política d'externalització i de control de les condicions de les productores (Tram. 323-00095/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els espais d'opinió a la ràdio pública (Tram. 323-00091/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la participació de presentadors de TV3 en espais publicitaris (Tram. 322-00049/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la figura de Jordi Pujol i Soley als canals i emissores de la Corporació (Tram. 322-00052/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'equilibri informatiu dels continguts específics que programa Televisió de Catalunya (Tram. 322-00053/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el rigor informatiu a TV3 (Tram. 323-00085/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament del castellà a TV3 (Tram. 323-00086/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les audiències de TV3 (Tram. 323-00090/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les darreres dades d'audiència i els canvis a la graella de TV3 (Tram. 323-00094/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les audiències del Baix Llobregat (Tram. 322-00055/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment de l'Acord 74/2021 del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 322-00054/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre els treballs del Consell i la situació del sector audiovisual a Catalunya (Tram. 357-00104/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el requeriment de l'Audiència Nacional a Televisió de Catalunya amb relació al procediment del cas del 3% (Tram. 356-00293/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el requeriment de l'Audiència Nacional a la Corporació amb relació al procediment del cas del 3% (Tram. 356-00294/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Roures davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el requeriment de l'Audiència Nacional a l'entitat que administra amb relació al procediment del cas del 3% (Tram. 356-00295/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Carbó davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el requeriment de l'Audiència Nacional a l'entitat que presideix amb relació al procediment del cas del 3% (Tram. 356-00296/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis Llàcer, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el requeriment de l'Audiència Nacional a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al cas del 3% (Tram. 356-00313/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el requeriment de l'Audiència Nacional a la Corporació amb relació al cas del 3% (Tram. 356-00314/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.