Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 17 de setembre de 2021
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fomentar l'ús del català (Tram. 323-00050/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'equilibri informatiu dels continguts específics que es programen a la televisió (Tram. 323-00058/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la promoció del català a TV3 (Tram. 323-00063/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el control de despesa dels fons que es lliuren a les productores (Tram. 323-00065/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la reciprocitat entre les aplicacions d'À Punt i TV3 (Tram. 323-00048/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els col·laboradors de l'emissora (Tram. 323-00053/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el motiu de la contractació de Marcel Vivet per al programa "El matí de Catalunya Ràdio" (Tram. 323-00055/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la Corporació com a motor de la producció audiovisual en català (Tram. 322-00030/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'equilibri informatiu dels continguts específics que es programen a la televisió (Tram. 322-00032/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els recursos que destina la televisió pública a la producció externa (Tram. 322-00034/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els avenços fets per a assolir la reciprocitat en el si de l'ens (Tram. 322-00036/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el seu posicionament pel que fa a la integració de l'Agència Catalana de Notícies a l'ens (Tram. 322-00037/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'arrencada de la nova temporada de TV3 (Tram. 323-00049/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de les informacions publicades pel diari "New York Times" relatives a la trama russa del Procés (Tram. 323-00059/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el contingut del programa "Dilluns començo" (Tram. 323-00060/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la planificació de la nova temporada de TV3 (Tram. 323-00061/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'arrencada de temporada del canal Super3 (Tram. 323-00062/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l'arrencada de la nova temporada de Catalunya Ràdio (Tram. 323-00051/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la planificació de la nova temporada de l'emissora (Tram. 323-00064/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'incompliment del llibre d'estil (Tram. 323-00054/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d'estil per part dels col·laboradors i dels professionals de l'ens (Tram. 322-00033/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del principi de rigor informatiu en les informacions relatives a agressions homòfobes i a qui són atribuïdes (Tram. 323-00056/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la informació de TV3 relativa a les declaracions de la consellera de Recerca i Universitats respecte a l'Assemblea per a una Escola Bilingüe a Catalunya (Tram. 323-00066/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la urgència d'un nou contracte programa (Tram. 322-00031/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la perspectiva de finançament plurianual i el contracte programa (Tram. 322-00035/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 356-00152/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Productores Documentals, ProDocs - PROA, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 356-00153/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 356-00154/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup de Periodistes Ramon Barnils davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 356-00155/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els treballs d'aquest òrgan (Tram. 356-00096/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la defensora de l'audiència davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els seus objectius (Tram. 356-00120/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de l'adjunt a la direcció i cap de Continguts i Programes de TV3 davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els seus objectius (Tram. 356-00121/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de l'adjunta de producció i programes de TV3 davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els seus objectius (Tram. 356-00122/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director d'Informatius de TV3 davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre dues peces emeses al Telenotícies sobre la cobertura informativa de VOX durant la campanya electoral (Tram. 356-00123/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Afers Religiosos davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els motius de la seva presència en el ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya del 16 de juny de 2021 (Tram. 356-00124/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les accions empreses contra els programes "Està passant" i "Bricoheroes" per publicitat indeguda (Tram. 356-00125/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director del programa "30 minuts" davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la producció de la peça audiovisual "Anatomia de VOX" (Tram. 356-00126/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Soler i Gasuch, propietari fundador de Minoria Absoluta, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la contractació de programes a la seva productora (Tram. 356-00127/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Jair Domínguez i Torregrosa, col·laborador habitual en programes de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les seves declaracions en aquests programes (Tram. 356-00128/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 357-00051/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 17

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Productores Documentals, ProDocs - PROA, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 357-00052/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 18

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 357-00053/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 19

  Compareixença d'una representació del Grup de Periodistes Ramon Barnils davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 357-00054/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

Nota: En cas que s'aprovin les sol·licituds de compareixença que consten en els punts 2, 3, 4 i 5 de l'ordre del dia (trams. 356-00152/13, 356-00153/13, 356-00154/13 i 356-00155/13), el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar-les en la mateixa sessió.