Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 10 de setembre de 2021
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Periodistes de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 356-00160/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del comitè d'empresa de l'Agència Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 356-00161/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Clúster Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 356-00158/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de PROA - Productors Audiovisuals Federats davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 356-00156/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 356-00157/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Acadèmia del Cinema Català davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 356-00159/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Periodistes de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 357-00032/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació del comitè d'empresa de l'Agència Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 357-00033/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació del Clúster Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 357-00034/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença d'una representació de PROA - Productors Audiovisuals Federats davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 357-00035/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença d'una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 357-00036/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença d'una representació de l'Acadèmia del Cinema Català davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 357-00037/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

Nota: En cas que s'aprovin les sol·licituds de compareixença que consten en l'ordre del dia, el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar-les en la mateixa sessió.