Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 30 de juliol de 2021
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'aplicació de criteris d'equitat en l'elaboració de la graella (Tram. 323-00029/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'estratègia del canal Esport3 (Tram. 323-00030/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris de programació i de contractació de programes i reportatges (Tram. 323-00033/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació a la publicitat oculta en la programació de televisió (Tram. 323-00035/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les darreres produccions documentals emeses (Tram. 323-00042/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació de ficció a la televisió pública (Tram. 323-00043/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa d'esdeveniments esportius (Tram. 323-00045/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la reformulació de la graella de Catalunya Ràdio (Tram. 323-00031/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la plantilla (Tram. 323-00034/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació a la publicitat oculta a la seva programació de ràdio (Tram. 323-00036/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la llei espanyola de l'audiovisual (Tram. 322-00024/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura a TV3 i Catalunya Ràdio de les conseqüències socials de la crisi derivada de la Covid-19 (Tram. 322-00026/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures que cal adoptar arran de l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre publicitat indeguda al programa Bricoheroes (Tram. 322-00025/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les audiències digitals de TV3 i de Catalunya Ràdio del juny (Tram. 323-00032/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l'anàlisi i els resultats de l'Estudi general de mitjans (Tram. 323-00040/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris informatius per a citar fonts d'altres mitjans de comunicació (Tram. 323-00037/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre pluralisme a la ràdio i a la televisió (Tram. 322-00027/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa Bricoheroes (Tram. 323-00038/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el reportatge dedicat al president de la Generalitat (Tram. 323-00039/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la retirada del programa Bricoheroes (Tram. 323-00041/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa Bricoheroes (Tram. 323-00044/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el programa Bricoheroes (Tram. 322-00028/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica, el tancament del primer semestre del 2021 i la previsió de tancament anual (Tram. 322-00029/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de candidats al Consell de Govern de la Corporació (Tram. 356-00081/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Dones Visuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de candidats al Consell de Govern de la Corporació (Tram. 356-00082/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Josep Manuel Silva Alcalde, professor de comunicació de la Universitat Autònoma de Bellaterra i de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00058/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Victor Amela, periodista del diari "La Vanguardia", davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00059/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Basté, periodista de RAC1, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00060/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Andreu Buenafuente Moreno, codirector de la productora El Terrat, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00061/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Monegal, periodista del diari "El Periódico", davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00062/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença Nicola Pedrazzoli, fundador de teve.cat, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00063/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Pilar Rahola Martínez, periodista, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00064/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Laura Rosel, directora del programa "El matí de Catalunya Ràdio", davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00065/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Roures, director general del grup Mediapro, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00066/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Rutllan, president del Clúster Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00067/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Vicenç Sanclemente, director de Ràdio4, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00068/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Solé, de la productora Minimal Films, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00069/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Toni Soler, codirector de la productora Minoria Absoluta, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00070/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Mònica Terribas, exdirectora de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00071/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Ricard Ustrell, director de la productora La Manchester Radiofònica, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00072/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Soler Castanys, editor, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00073/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de candidats al Consell de Govern de la Corporació (Tram. 357-00030/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 21

  Compareixença d'una representació de Dones Visuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de candidats al Consell de Govern de la Corporació (Tram. 357-00031/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

Nota: El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença d'una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de candidats al Consell de Govern de la Corporació (tram. 356-00081/13) i la compareixença d'una representació de Dones Visuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de candidats al Consell de Govern de la Corporació (tram. 356-00082/13), com a punt 20 i 21 de l'ordre del dia respectivament.