Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 2 de juliol de 2021
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la qüestió dels indults a TV3 (Tram. 323-00014/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa dels indults (Tram. 323-00024/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la politització dels continguts a TV3 (Tram. 323-00025/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la innovació en la programació de Catalunya Ràdio (Tram. 323-00015/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el respecte del Pla d'igualtat de gènere en l'assignació de la corresponsalia dels Estats Units d'Amèrica (Tram. 323-00019/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els costos de les defenses dels càrrecs de la Corporació, Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio imputats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 322-00014/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la renovació de les corresponsalies i les delegacions i sobre el Pla d'igualtat de gènere (Tram. 322-00015/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de l'aplicació de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, pel que fa als drets laborals dels treballadors (Tram. 322-00016/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les funcions del Consell Assessor de Continguts i de Programació (Tram. 322-00017/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nomenament de nous corresponsals a l'estranger (Tram. 322-00018/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'import del contracte de la Corporació amb la productora Minoria Absoluta amb relació al programa "Està passant" (Tram. 322-00023/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les propostes i el calendari de la programació infantil i juvenil (Tram. 323-00017/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació d'estiu i els darrers índexs d'audiència (Tram. 323-00018/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el balanç de la temporada actual i la nova programació d'estiu (Tram. 323-00020/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de la jornada castellera de Valls (Tram. 323-00021/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el quinzè aniversari del programa "Polònia" (Tram. 323-00022/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la programació d'estiu a Catalunya Ràdio (Tram. 323-00016/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el trentè aniversari de la Marató de TV3 (Tram. 322-00019/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el portal de notícies 3/24 (Tram. 323-00023/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d'estil de la Corporació per part dels presentadors de TV3 i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00022/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les aportacions extraordinàries del Govern al pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2020 (Tram. 323-00026/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el destí de sis milions d'euros del Departament de Cultura per a projectes audiovisuals (Tram. 322-00020/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les aportacions extraordinàries del Govern al pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 322-00021/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la invocació de la clàusula de consciència per un periodista de TV3 (Tram. 323-00027/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la retolació apareguda durant la intervenció del president de VOX en l'emissió del debat d'investidura de Pere Aragonès (Tram. 323-00028/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del director de TV3 davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la producció i difusió del programa "Pujol: els secrets d'Andorra" (Tram. 356-00005/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta un funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del director de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informin sobre els criteris de l'adquisició de produccions audiovisuals a empreses externes (Tram. 356-00006/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta un funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del director de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informin sobre la producció i la difusió de la peça audiovisual "El judici" a TV3 (Tram. 356-00007/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè d'Empresa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les propostes per a l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00024/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè d'Empresa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les propostes per a l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00025/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Professional d'Informatius i Esports de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les propostes per a l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00021/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Professional d'Informatius i Esports de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les propostes per a l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00022/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Professional de Programes i Continguts Culturals i d'Entreteniment davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les propostes per a l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 356-00023/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Compareixença d'una representació del Comitè d'Empresa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les propostes per a l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 357-00001/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença d'una representació del Comitè d'Empresa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les propostes per a l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals' (Tram. 357-00002/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença d'una representació del Consell Professional d'Informatius i Esports de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les propostes per a l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 357-00003/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença d'una representació del Consell Professional d'Informatius i Esports de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les propostes per a l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 357-00004/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 14

  Compareixença d'una representació del Consell Professional de Programes i Continguts Culturals i d'Entreteniment davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les propostes per a l'elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 357-00005/13)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

Nota: El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença d'una representació del Comitè d'Empresa de Televisió de Catalunya (tram. 356-00024/13) i la compareixença d'una representació del Comitè d'Empresa de Catalunya Ràdio (tram. 356-00025/13), com a punt 10 de l'ordre del dia, i la compareixença d'una representació del Consell Professional d'Informatius i Esports de Televisió de Catalunya (tram. 356-00021/13), la compareixença d'una representació del Consell Professional d'Informatius i Esports de Catalunya Ràdio (tram. 356-00022/13) i la compareixença d'una representació del Consell Professional de Programes i Continguts Culturals i d'Entreteniment (tram. 356-00023/13), com a punt 11 de l'ordre del dia.