Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 28 de maig de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a evitar que els professionals de la Corporació amenacin o denigrin partits polítics no separatistes o instin a la violència contra aquests partits (Tram. 322-00002/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la reciprocitat dels mitjans audiovisuals en català als territoris de parla catalana (Tram. 323-00002/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment dels principis de neutralitat política, objectivitat informativa i garantia del pluralisme polític pels programes de TV3 (Tram. 323-00004/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris de gestió econòmica i patrimonial de TV3 (Tram. 323-00005/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura territorial dels serveis informatius (Tram. 323-00007/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa d'ajuts per a projectes audiovisuals amb el Departament de Cultura (Tram. 323-00008/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la desinformació en els serveis informatius de TV3 (Tram. 323-00012/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les opinions dels entrevistats i els tertulians en la programació de TV3 (Tram. 323-00013/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures que s'han d'adoptar perquè els mitjans de la Corporació compleixin els principis de neutralitat política, objectivitat informativa i pluralisme polític (Tram. 322-00003/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'obtenció de fons europeus Pròxima Generació per al desenvolupament d'un hub audiovisual (Tram. 322-00004/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les estratègies per a les plataformes de distribució i la llengua catalana com a vehicle vertebrador de l'espai català de comunicació (Tram. 322-00005/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el desplegament de la Llei 7/2019, de modificació de la Llei 2/2000, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 322-00006/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament pressupostari de la Corporació (Tram. 322-00011/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el Pla d'igualtat de la Corporació (Tram. 322-00012/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les tasques per a garantir la reciprocitat plena de tots els mitjans de comunicació en llengua catalana arreu dels Països Catalans (Tram. 322-00013/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les darreres dades d'audiència dels canals de difusió i l'estratègia prevista per a Catalunya Ràdio (Tram. 323-00001/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les audiències (Tram. 323-00011/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació infantil i juvenil (Tram. 323-00003/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el contingut del documental "Pujol: els secrets d'Andorra" (Tram. 323-00006/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la compra de la sèrie documental "El judici", emesa a TV3 (Tram. 322-00007/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'emissió a TV3 de la sèrie documental "El judici" (Tram. 322-00008/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'emissió de continguts específics relatius a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol (Tram. 322-00009/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'Informe específic de pluralisme a la televisió i a la ràdio durant la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021, del 29 de gener al 12 de febrer (Tram. 322-00010/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d'estil (Tram. 323-00009/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d'estil (Tram. 323-00010/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.