Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 11 de desembre de 2020
Hora:
10:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la inacció del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la discriminació del castellà per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 250-01538/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 700, 32)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la creació de la delegació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la vegueria del Penedès (Tram. 250-01577/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari Republicà; Aurora Carbonell i Abella, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 717, 30)