Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 4 de desembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els tertulians de partit que són presentats com a analistes (Tram. 323-00324/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de la campanya electoral (Tram. 323-00325/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la reestructuració dels canals (Tram. 323-00327/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la inacció de la direcció de Televisió de Catalunya davant els insults a la periodista Anna Grau (Tram. 323-00334/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa durant el període electoral (Tram. 323-00335/12)

   Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la renovació de la ficció del canal infantil (Tram. 323-00336/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació de suport a la cultura (Tram. 323-00337/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la producció audiovisual de la indústria catalana (Tram. 323-00338/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l'estratègia digital (Tram. 323-00330/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de les eleccions al Parlament del 14 de febrer de 2021 (Tram. 323-00340/12)

   Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de les eleccions (Tram. 322-00244/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el paper de la Corporació en les xarxes clientelars i d'amics i en la corrupció sistèmica i estructural (Tram. 322-00246/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els reptes de La Marató per a la Covid-19 (Tram. 322-00247/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els acords laborals amb els treballadors de la Corporació (Tram. 322-00248/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la missió de servei públic i la configuració del model de televisió pública (Tram. 322-00249/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspectives de futur dels canals de la Corporació (Tram. 322-00250/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspectives de futur de les emissores de la Corporació (Tram. 322-00251/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa "Aire lliure" (Tram. 323-00326/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa "Preguntes freqüents" del 28 de novembre (Tram. 323-00332/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la utilització del programa "Preguntes freqüents" com a espai d'entrevistes a persones fugades, investigades i condemnades per la justícia (Tram. 323-00333/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d'estil (Tram. 323-00328/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les dades d'audiència (Tram. 323-00329/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els darrers resultats de l'Estudi general de mitjans (Tram. 323-00339/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris seguits per a garantir la neutralitat política, l'objectivitat informativa i el respecte al pluralisme polític a TV3 (Tram. 323-00331/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'incompliment dels principis de neutralitat política, objectivitat informativa i garantia del pluralisme polític dels mitjans de la Corporació (Tram. 322-00245/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.