Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 6 de novembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les agressions a periodistes (Tram. 323-00315/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la difusió d'un espai relatiu a la pregunta oral de control a l'actuació de la Corporació formulada per la diputada Sonia Sierra sobre la promoció de l'exclusió i la discriminació de la llengua castellana duta a terme per TV3 (Tram. 323-00320/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la realització i difusió del programa "Preguntes freqüents" (Tram. 323-00321/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris emprats en els espais informatius per a informar sobre la pràctica de diligències per una comissió judicial en el marc d'una investigació judicial per presumptes delictes de corrupció (Tram. 323-00322/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament de l'extrema dreta als mitjans de comunicació públics (Tram. 323-00323/12)

   Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l'ampliació de l'organigrama d'esports (Tram. 323-00313/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els darrers nomenaments i acords del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 322-00233/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'actuació dels mitjans de la Corporació respecte a la ultradreta (Tram. 322-00234/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la dimissió del director comercial de la Corporació (Tram. 322-00235/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la falta de paritat en les corresponsalies dels mitjans públics (Tram. 322-00236/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi generada per la Covid-19 i el foment del teletreball a la Corporació (Tram. 322-00237/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Consell de Govern davant l'ús dels mitjans de la Corporació per a atacar i assenyalar les opinions crítiques amb l'actuació del Govern (Tram. 322-00238/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la inacció del Consell de Govern davant la reiteració d'insults per part de col·laboradors de TV3 a polítics i ciutadans constitucionalistes (Tram. 322-00239/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la despesa en contractació i producció externa (Tram. 322-00242/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el comunicat del Consell Professional de Catalunya Ràdio i el Consell Professional de Programes titulat "Ara i sempre, el que toca és ser crítics" (Tram. 322-00243/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els resultats de l'audiència de TV3 i les novetats en la programació (Tram. 323-00310/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les audiències digitals (Tram. 323-00316/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d'estil pel que fa a l'ús de la llengua (Tram. 323-00311/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d'estil pel que fa a l'ús de la llengua (Tram. 323-00312/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els nous continguts digitals a TV3 (Tram. 323-00314/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el programa "Ja m'entens" i els continguts relatius a la diversitat (Tram. 323-00317/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat política al programa "Preguntes freqüents" (Tram. 323-00318/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la situació financera de TV3 arran de la crisi generada per la Covid-19 (Tram. 323-00319/12)

   Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió econòmica de la Corporació (Tram. 322-00240/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió econòmica de la Corporació sobre el retorn de la reducció de l'acord de viabilitat i sobre la situació econòmica i financera de la Corporació (Tram. 322-00241/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.