Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 16 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de condemna de la denigració dels agents del Cos de Mossos d'Esquadra per TV3 (Tram. 250-01024/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 460, 7)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la contractació directa i sense concurrència pública de serveis d'avaluació de programes de TV3 per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 250-01202/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 554, 44)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el tractament de la corrupció als mitjans de comunicació públics (Tram. 250-01336/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 620, 79)

 • 4

  Proposta de resolució de condemna de l'agressió a professionals de la informació i el subsegüent atac violent a la delegació de TV3 a Lleida (Tram. 250-01377/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 637, 48; esmenes: BOPC, 679, 20)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'ús de les denominacions oficials de lloc per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 250-01427/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 662, 58)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la declaració del flamenc com a Bé d'Interès Cultural (Tram. 250-01432/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 662, 62; esmenes: BOPC, 699, 7)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'exclusió del castellà com a llengua habitual a Televisió de Catalunya (Tram. 250-01463/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 671, 70)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la independència política de TV3 davant de les ingerències del Govern (Tram. 250-01470/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 671, 78)

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del responsable d'informatius de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elaboració i la difusió informativa de la notícia sobre una dona ferida quan retirava llaços grocs en un espai públic a Barcelona (Tram. 356-00184/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona que anul·la un acord de l'ens (Tram. 356-00799/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els reptes dels mitjans públics catalans després de la crisi de la Covid-19 (Tram. 356-00813/12)

  Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els reptes dels mitjans públics catalans després de la crisi de la Covid-19 (Tram. 356-00820/12)

  Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els reptes dels mitjans públics catalans després de la crisi de la Covid-19 (Tram. 356-00821/12)

  Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i vicepresidenta primera del patronat de la Fundació La Marató de TV3 davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els criteris emprats per a comptabilitzar els ingressos de la venda de discos i llibres de La Marató (Tram. 356-00882/12)

  David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Creuet, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'activitat duta a terme per l'ens el 2019 (Tram. 356-00885/12)

  David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.