Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 6 de març de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre si considera que l'alcalde de Madrid és feixista (Tram. 323-00230/12)

   Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de la taula de negociació entre membres del Govern d'Espanya i polítics independentistes (Tram. 323-00235/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la difusió d'actes públics convocats per associacions privades independentistes (Tram. 323-00237/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les corresponsalies a l'estranger dels mitjans de la Corporació (Tram. 323-00239/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el doblatge al català dels productes del catàleg de la plataforma Netflix (Tram. 323-00240/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la memòria històrica i democràtica (Tram. 323-00243/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els premis rebuts per espais que defensen el feminisme (Tram. 323-00233/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució i el creixement de Catalunya Ràdio i de Televisió de Catalunya a les xarxes (Tram. 323-00234/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les accions empreses per a contribuir a la campanya #Thoestàsperdent (Tram. 323-00241/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el seguiment del judici al major Trapero i la cúpula del Departament d'Interior (Tram. 323-00242/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a terme davant la denúncia de la fiscalia contra Toni Soler i part de l'equip del programa "Està passant" (Tram. 322-00174/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reobertura de la delegació a la Catalunya Nord (Tram. 322-00175/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els resultats dels serveis d'avaluació de programes de TV3 que presta l'empresa GFK (Tram. 322-00176/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els indicis de participació de la Corporació en delictes de corrupció i de finançament il·legal de partits polítics (Tram. 322-00177/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la Setmana de les Dones als mitjans de la Corporació (Tram. 322-00178/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les oportunitats per als mitjans de comunicació públics de la transposició de la directiva audiovisual de la Unió Europea (Tram. 322-00179/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de renovació de la plantilla de la Corporació (Tram. 322-00180/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els sistemes i protocols de filtratge dels missatges de les xarxes socials que se sobreimpressionen a la pantalla (Tram. 322-00183/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'aprovació i posada en marxa dels plans d'igualtat a la Corporació (Tram. 322-00184/12)

   Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a garantir la pluralitat d'opinions als espais de tertúlia i programes d'actualitat política (Tram. 323-00231/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del principi de pluralitat política i ideològica al programa "Preguntes freqüents" (Tram. 323-00236/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme a les emissores de la Corporació (Tram. 322-00181/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme als canals de la Corporació (Tram. 322-00182/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el format de ficció de la sèrie "La fossa" (Tram. 323-00232/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la reserva de la programació per a fer propaganda independentista (Tram. 323-00238/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la suspensió de les relacions contractuals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb entitats presumptament vinculades a possibles delictes de corrupció i de finançament il·legal de partits polítics (Tram. 250-00937/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 26; esmenes: BOPC, 437, 23)