Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 29 de novembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la promoció del programa "Preguntes freqüents" (Tram. 323-00189/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de l'opinió d'Amnistia Internacional sobre la sentència del Tribunal Suprem (Tram. 323-00190/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'entrevista a un representant d'Arran al programa "Preguntes freqüents" (Tram. 323-00191/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el replantejament del programa "30 minuts" coincidint amb la celebració del trenta-cinquè aniversari (Tram. 323-00196/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la satisfacció amb la qualitat dels continguts de la programació de TV3 (Tram. 323-00200/12)

   Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l'èxit i els podcasts dels programes "Crims" i "Tor, tretze cases i tres morts" (Tram. 323-00195/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les accions i els programes que representen la diversitat social de Catalunya (Tram. 323-00198/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el reportatge "Dies de Tsunami" del programa "30 minuts" (Tram. 322-00139/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'intent de denigració dels agents dels Mossos d'Esquadra a TV3 (Tram. 322-00141/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els preparatius per a "La Marató" del 2019 (Tram. 322-00143/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'incompliment reiterat del principi de pluralisme al programa "Preguntes freqüents" (Tram. 322-00140/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme als canals i les emissores de la Corporació (Tram. 322-00148/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les desqualificacions a TV3, al seu director i als seus professionals per part de polítics (Tram. 323-00192/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política de transparència de la Corporació (Tram. 322-00142/12)

   Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la resintonització de freqüències pel segon dividend digital i les emissions de TV3 a Catalunya Nord (Tram. 322-00144/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les noves mobilitzacions dels treballadors de Televisió de Catalunya pels assumptes laborals encallats (Tram. 322-00145/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la manca de transparència i l'obligació de respondre a les sol·licituds d'informació dels diputats (Tram. 322-00146/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació financera i la viabilitat econòmica de la Corporació (Tram. 322-00147/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment del Llibre d'estil per part dels professionals de la Corporació (Tram. 322-00149/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació del contracte programa (Tram. 322-00150/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'impacte de les vagues parcials i les mesures per a posar-hi fi (Tram. 322-00151/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les audiències de TV3 d'octubre i novembre i la cobertura d'esdeveniments polítics excepcionals (Tram. 323-00193/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'estratègia per a recuperar l'audiència infantil i juvenil perduda els darrers temps (Tram. 323-00197/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les dades d'audiència de l'emissora a l'última onada de l'Estudi general de mitjans (Tram. 323-00194/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el creixement d'un 22% de l'audiència de l'emissora i la manera de mantenir-lo (Tram. 323-00199/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.