Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 7 de juny de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'audiència dels mitjans de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 323-00140/12)

   Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les dades d'audiència i de qualitat de TV3 al maig (Tram. 323-00144/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica i el capital social de la Corporació (Tram. 322-00114/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la viabilitat econòmica i la situació financera de la Corporació (Tram. 322-00116/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la producció externa i el compliment del llibre d'estil de la Corporació (Tram. 322-00117/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la persecució política als responsables de la Corporació (Tram. 322-00118/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'ús de la Corporació com a instrument al servei de l'anterior Govern de la Generalitat (Tram. 322-00122/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'ús de TV3 com a instrument al servei de l'anterior Govern de la Generalitat (Tram. 323-00154/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l'ús de Catalunya Ràdio com a instrument al servei de l'anterior Govern de la Generalitat (Tram. 323-00155/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el model de societat que promou el programa "Revolució 4.0" (Tram. 323-00141/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació electoral i les interferències polítiques de partits i de la Junta Electoral Central (Tram. 323-00143/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les novetats en l'horari de migdia de la programació de TV3 (Tram. 323-00145/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el seguiment de la campanya electoral (Tram. 323-00147/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el magazín matinal per a la nova temporada (Tram. 323-00149/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris de tractament i difusió de les informacions relatives a sentències judicials (Tram. 323-00151/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de l'opinió d'un grup de treball que col·labora amb òrgans de l'ONU (Tram. 323-00152/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les tècniques emprades a TV3 per a fer escarni dels polítics constitucionalistes (Tram. 323-00153/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la participació de les dones en la programació de Catalunya Ràdio (Tram. 323-00142/12)

   Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la programació electoral i les interferències polítiques de partits i de la Junta Electoral Central (Tram. 323-00146/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la manera de fer front al repte del consum creixent de televisió a demanda per part d'infants i adolescents (Tram. 323-00148/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els trets que definiran la graella d'estiu (Tram. 323-00150/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les emissions de jornades castelleres (Tram. 322-00115/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la "Supernit a les biblioteques" i la campanya "A mi no m'enganyen" (Tram. 322-00119/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objectius que s'han marcat a Catalunya Música (Tram. 322-00120/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el futur del canal Esport3 i la producció del Departament d'Esports (Tram. 322-00121/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Rivera, president de Ciutadans - Partit de la Ciutadania, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les seves valoracions contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els seus professionals (Tram. 356-00407/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el director de Televisió de Catalunya i el director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre llur processament judicial (Tram. 358-00004/12)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.