Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 5 d'abril de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris periodístics de la cobertura informativa de TV3 del judici sobre el procés independentista (Tram. 323-00111/12)

   Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del principi de neutralitat política a TV3 en el període electoral actual (Tram. 323-00118/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'entrevista a Adam Majó en el programa "Tot es mou" (Tram. 323-00119/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de TV3 del viatge del president de la Generalitat a Portugal (Tram. 323-00120/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la previsió de modificar la programació matinal de TV3 la propera temporada (Tram. 323-00124/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els premis que han rebut diversos programes de l'emissora (Tram. 323-00122/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el balanç de la Setmana de les Dones als mitjans de la Corporació (Tram. 322-00083/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la manifestació independentista del 16 de març de 2019 a Madrid (Tram. 322-00087/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a evitar la complicitat en l'estereotipatge de la publicitat de joguines (Tram. 322-00092/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de cobertura electoral dels mitjans de la Corporació (Tram. 322-00094/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de l'emergència climàtica (Tram. 322-00099/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'assetjament polític a TV3 (Tram. 323-00112/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les decisions de les juntes electorals amb relació a TV3 i Catalunya Ràdio (Tram. 323-00113/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració entre Catalunya Música i la Unió Europea de Radiodifusió (Tram. 323-00114/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de l'emissora a les Balears i a la resta del domini lingüístic català (Tram. 323-00115/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la irrupció de plataformes com LovesTv (Tram. 323-00121/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les prohibicions de la Junta Electoral Central (Tram. 323-00123/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la viabilitat econòmica i la situació financera de la Corporació (Tram. 322-00089/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les produccions audiovisuals amb participació de TV3 i les plataformes internacionals (Tram. 322-00093/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació (Tram. 322-00097/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les avaluacions de la qualitat i l'audiència dels mitjans de comunicació de la Corporació (Tram. 322-00098/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la modificació del model de la Festa dels Súpers (Tram. 322-00102/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de prejubilacions parcials (Tram. 322-00103/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de les qüestions de gènere als canals i les emissores de la Corporació (Tram. 322-00095/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la perspectiva de gènere a la Corporació (Tram. 322-00101/12)

   Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.26

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'ús d'expressions i opinions partidistes en espais informatius dels mitjans de comunicació de la Corporació (Tram. 322-00096/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.27

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la lluita contra el racisme i la visibilitat de la immigració (Tram. 322-00100/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.28

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la presència i participació de les forces polítiques a l'emissora segons l'Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i la ràdio del setembre al desembre del 2018 (Tram. 323-00116/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.29

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la presència d'entitats als debats polítics a l'emissora segons l'Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i la ràdio del setembre al desembre del 2018 (Tram. 323-00117/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.30

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio (Tram. 322-00090/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.