Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 15 de febrer de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la retribució del director de Televisió de Catalunya (Tram. 323-00091/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el comunicat del Consell Professional de Catalunya Ràdio per la participació d'Empar Moliner en un acte d'un partit polític (Tram. 323-00087/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el conflicte d'interessos dels professionals de la informació i la publicitat comercial (Tram. 322-00068/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació pressupostària de la Corporació en la conjuntura de pròrroga pressupostària de la Generalitat (Tram. 322-00071/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el finançament i la viabilitat econòmica de la Corporació (Tram. 322-00075/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de riscos psicosocials dels treballadors de la Corporació (Tram. 322-00077/12)

   Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la davallada d'ingressos per publicitat i les mesures preses per a canviar aquesta situació (Tram. 322-00080/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió i la funcionalitat del Pla d'igualtat (Tram. 322-00081/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació musical de matinada de Televisió de Catalunya (Tram. 323-00096/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la suspensió del concurs per a gestionar les matinades musicals (Tram. 323-00093/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les dificultats que té TV3 per a fer el seguiment del judici a presos polítics catalans a Madrid (Tram. 323-00086/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'entrevista feta a Adam Majó al programa "Tot es mou" (Tram. 323-00090/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la planificació de la nova programació del Canal 33 (Tram. 323-00094/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el Dia Mundial de la Ràdio a Catalunya Ràdio (Tram. 323-00088/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el contingut i la programació de l'emissora (Tram. 323-00092/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les novetats del web de Catalunya Música (Tram. 323-00095/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre "La Marató de TV3" dedicada al càncer (Tram. 322-00070/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament i la difusió de la informació relativa al judici dels acusats de rebel·lió (Tram. 322-00073/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contingut i la programació dels canals de televisió de la Corporació (Tram. 322-00076/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els problemes amb què s'ha trobat el personal de TV3 i Catalunya Ràdio per a cobrir l'actualitat i el judici a polítics i activistes catalans (Tram. 322-00079/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les audiències del programa "Preguntes freqüents" després del canvi de presentadora (Tram. 323-00085/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la correlació entre audiència i publicitat en els mitjans de comunicació de la Corporació (Tram. 322-00078/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el respecte als valors constitucionals a la programació de Catalunya Ràdio (Tram. 323-00089/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reiteració d'insults a polítics constitucionalistes per part de col·laboradors de l'ens (Tram. 322-00072/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'ús de diferents llengües en la programació dels mitjans de comunicació de la Corporació (Tram. 322-00074/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.