Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 30 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del responsable d'informatius de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elaboració i la difusió informativa de la notícia sobre una dona ferida quan retirava llaços grocs en un espai públic a Barcelona (Tram. 356-00184/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el compliment dels valors constitucionals i estatutaris als mitjans de comunicació públics (Tram. 359-00004/12)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'aprovació de la nova Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual i sobre la necessitat d'actualitzar la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya (Tram. 359-00011/12)

  Roger Loppacher i Crehuet, President

  Sessió informativa.