Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 23 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'entrevista que va fer a la cap de l'oposició (Tram. 323-00059/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'entrevista a la cap de l'oposició (Tram. 323-00065/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'emissió del programa "Sense ficció" de TV3 dedicat als maltractaments (Tram. 323-00062/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'entrevista a l'exalcalde de Medellín (Colòmbia) al programa "Preguntes freqüents" de TV3 (Tram. 323-00066/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la paròdia a les famílies catalanes que no volen un sistema d'ensenyament exclusivament monolingüe al programa "Polònia" de TV3 (Tram. 323-00067/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Xarxa de Televisions Locals per a donar difusió al món casteller i la previsió per a les pròximes temporades (Tram. 323-00069/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l'objectiu del programa "Adolescents" del canal Icat (Tram. 323-00070/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el programa eduCAC en què participa la Corporació (Tram. 322-00047/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de l'impacte de la Marató del 2018 i les novetats que introduirà (Tram. 322-00054/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les accions empreses per fer més visible l'esport femení, oferir una informació equilibrada i feminitzar els programes esportius en el darrer any (Tram. 322-00056/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la contractació d'empreses externes (Tram. 323-00060/12)

   Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la integració dels continguts de Catalunya Ràdio al servei de veu Alexa d'Amazon (Tram. 323-00064/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el creixement dels perfils de la Corporació a les xarxes socials i el seu impacte (Tram. 323-00071/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les necessitats pressupostàries de la Corporació per al 2019 (Tram. 322-00045/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'adquisició dels drets de transmissió de la Copa del Rei i la situació econòmica de la Corporació (Tram. 322-00046/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de nous nomenaments en l'àmbit d'actuació de la Corporació (Tram. 322-00050/12)

   Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'empreses que han renunciat al patrocini i el nombre de queixes rebudes perquè en dos programes hagin sortit els presentadors o personatges principals mocant-se amb una senyera (Tram. 322-00055/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la denominació del Molt Honorable President Quim Torra en determinats espais de TV3 (Tram. 323-00061/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reiteració d'insults a polítics constitucionalistes per part de col·laboradors dels mitjans de la Corporació (Tram. 322-00048/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de les entrevistes als canals de la televisió pública (Tram. 322-00051/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les dades de l'últim informe del CAC d'observança del pluralisme polític en els mitjans públics (Tram. 323-00063/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els informes 20/2018 i 21/2018 de fiscalització de la Corporació i les seves empreses fets per la Sindicatura de Comptes (Tram. 322-00049/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la composició de les audiències i el públic dels programes de TV3 (Tram. 323-00068/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els motius de la situació de les audiències als canals de la Corporació (Tram. 322-00052/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les propostes per a millorar les audiències als canals de la Corporació (Tram. 322-00053/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.