Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 19 d'octubre de 2018
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris utilitzats per a establir els gentilicis de les persones que són notícia (Tram. 323-00046/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els insults i intents d'agressió a periodistes de TV3 durant la manifestació del 12 d'octubre de 2018 a Barcelona i sobre els criteris de transmissió de manifestacions (Tram. 323-00050/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris utilitzats per a difondre informació sobre la retribució dels col·laboradors (Tram. 322-00032/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris emprats per a seleccionar les entrevistes als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 322-00044/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat de les audiències dels mitjans de la Corporació (Tram. 322-00033/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme a Catalunya Ràdio i a la resta d'emissores de la Corporació (Tram. 322-00035/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme a TV3 i a la resta de canals de televisió de la Corporació (Tram. 322-00036/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme dels mitjans de comunicació públics (Tram. 322-00043/12)

   Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de la manifestació de la Festa Nacional (Tram. 323-00047/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els programes especials amb motiu de l'1 d'octubre de 2018 (Tram. 323-00048/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa de l'acord per a destinar el 30% dels pisos nous a habitatge protegit (Tram. 323-00054/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la producció dels nous programes musicals (Tram. 323-00056/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura del Concurs de Castells de Tarragona del 7 d'octubre de 2018 i els criteris per a la transmissió de trobades castelleres (Tram. 323-00052/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el finançament de l'emissora iCat i els seus plans de futur (Tram. 323-00053/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les novetats a la graella de l'emissora i les previsions en la commemoració del trenta-cinquè aniversari de la cadena (Tram. 323-00058/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el concurs de presentació de projectes per al canal 33 i l'impuls de nous continguts per a aquest canal (Tram. 322-00041/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació en què es troba actualment el contracte programa (Tram. 322-00034/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la diversitat de temàtiques informatives en el darrer informe de pluralitat del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 323-00051/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació al compliment de les missions de servei públic dels mitjans de la Corporació (Tram. 322-00037/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els plans per a revertir la situació del canal Super3 (Tram. 323-00055/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el balanç de la col·laboració de Catalunya Música amb la Unió Europea de Radiodifusió (Tram. 323-00057/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compromís de la Corporació per al compliment de les trenta-cinc hores setmanals dels treballadors dels mitjans públics (Tram. 322-00038/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reivindicació del personal de la Corporació de recuperar les trenta-cinc hores de jornada laboral (Tram. 322-00039/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni dels treballadors de l'Agència Catalana de Notícies (Tram. 322-00040/12)

   Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'estratègia de promoció de Catalunya Ràdio a la televisió (Tram. 322-00042/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.