Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 6 de juliol de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del vicepresident de la Comissió (Tram. 412-00006/12)

 • 2

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 2.1

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reclamació retroactiva de l'IVA i la negociació amb la ministra d'Hisenda (Tram. 322-00010/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'increment del pressupost de la Corporació (Tram. 322-00014/12)

   Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris de retransmissió en directe dels actes culturals (Tram. 323-00018/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la seguretat i els criteris de distribució dels equips de reporters en actes i manifestacions (Tram. 323-00022/12)

   Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la valoració de les majories socials (Tram. 323-00023/12)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris de seguiment de les mobilitzacions polítiques (Tram. 323-00026/12)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les perspectives de la producció de continguts televisius en format d'alta definició (Tram. 323-00031/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu dels comitès de defensa de la República (Tram. 323-00025/12)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les gestions per a la cooperació i la reciprocitat amb la televisió del País Valencià (Tram. 322-00011/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la corresponsalia de TV3 a l'Amèrica Llatina (Tram. 322-00012/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la governabilitat de la Corporació (Tram. 322-00015/12)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el futur de la difusió dels canals de televisió digital terrestre (Tram. 322-00019/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de confluència dels serveis informatius i d'esports de TV3 i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00020/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'emissió dels Jocs Mediterranis (Tram. 323-00019/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'aportació econòmica extraordinària del Govern i els seus efectes sobre la programació (Tram. 323-00020/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat, l'objectivitat i la pluralitat en l'elaboració i difusió del reportatge "20-S" (Tram. 323-00027/12)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.17

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les línies de programació per a l'estiu i la propera temporada (Tram. 323-00029/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.18

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de l'emissora des que es va posar en marxa (Tram. 323-00021/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.19

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els plans per a continuar amb les bones dades de la darrera onada de l'Estudi General de Mitjans (Tram. 323-00030/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.20

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa (Tram. 322-00013/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.21

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica de la Corporació (Tram. 322-00016/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.22

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'avaluació de la pluralitat a TV3 en els informes de l'empresa GFK (Tram. 323-00024/12)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.23

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat de veus a Catalunya Ràdio i a les altres emissores de ràdio de la Corporació (Tram. 322-00017/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.24

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat de veus a TV3 i als altres canals de televisió de la Corporació (Tram. 322-00018/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.25

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el balanç del retorn a les emissions regulars d'iCat (Tram. 323-00028/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la viabilitat i l'estabilitat de la Corporació, la renovació del Consell de Govern i la represa de la reforma de les lleis de l'audiovisual (Tram. 356-00060/12)

  Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 4

  Compareixença d'una representació dels comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la viabilitat i l'estabilitat de la Corporació, la renovació del Consell de Govern i la represa de la reforma de les lleis de l'audiovisual (Tram. 357-00017/12)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença

Nota: El president, d'acord amb el que disposa l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença dels comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio com a punt 4t de l'ordre del dia.