Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 1 de juny de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del secretari o secretària de Comissió (Tram. 412-00006/12)

  .

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del vicepresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'entrevista que es va fer a Josean Fernández en el programa de TV3 "Preguntes freqüents" (Tram. 356-00049/12)

  Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Brauli Duart, vicepresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'entrevista que es va fer a Josean Fernández a TV3 (Tram. 356-00055/12)

  David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya perquè informi sobre el compliment dels valors constitucionals i estatutaris als mitjans de comunicació públics (Tram. 358-00002/12)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 5.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la situació financera dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 323-00006/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 5.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències de la situació financera de la Corporació en la pròxima temporada de la cadena (Tram. 323-00013/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 5.3

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències de la situació financera de la Corporació en la pròxima temporada de l'emissora (Tram. 323-00012/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 5.4

   Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació (Tram. 322-00001/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 5.5

   Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació (Tram. 322-00005/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 5.6

   Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica de la Corporació (Tram. 322-00007/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 5.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme polític (Tram. 323-00005/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 5.8

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la recepció de requeriments dels òrgans reguladors per manca de pluralitat (Tram. 323-00014/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 5.9

   Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el darrer informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre la pluralitat política en els espais informatius de TV3 (Tram. 322-00002/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 5.10

   Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat de les cares visibles de la programació als diferents canals de la Corporació (Tram. 322-00008/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 5.11

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la programació d'estiu (Tram. 323-00001/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 5.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació d'estiu de TV3 (Tram. 323-00004/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 5.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el seu capteniment en l'exercici de les seves funcions des de la dissolució del Parlament (Tram. 323-00008/12)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 5.14

   Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la instrumentalització política dels mitjans de la Corporació (Tram. 322-00004/12)

   Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 5.15

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els efectes de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució en els continguts i la llibertat de premsa (Tram. 323-00011/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 5.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu del terrorisme (Tram. 323-00009/12)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 5.17

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el rigor informatiu i l'adequació terminològica en els informatius (Tram. 323-00010/12)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 5.18

   Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa d'actes que tenen lloc fora d'Espanya (Tram. 322-00003/12)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 5.19

   Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'entrevista a Josean Fernández a TV3 (Tram. 322-00009/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 5.20

   Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els plans de suport i col·laboració amb la corporació valenciana (Tram. 322-00006/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 5.21

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els resultats d'audiència en les dues últimes onades de l'Estudi general de mitjans (Tram. 323-00002/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 5.22

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les últimes dades d'audiència de TV3 (Tram. 323-00003/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 5.23

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els resultats d'audiència en els dos darrers estudis generals de mitjans (Tram. 323-00015/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 5.24

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'adequació de les intervencions fetes en els diferents programes al llibre d'estil de la Corporació (Tram. 323-00016/12)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 5.25

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament de dades personals (Tram. 323-00017/12)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.