Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 30 de juny de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la gestió dels drets d'autors musicals a TV3 (Tram. 323-00140/11)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la governança i la presidència de la Corporació (Tram. 322-00161/11)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les relacions de TV3 amb interlocutors de països de l'entorn (Tram. 322-00162/11)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació en què es troba la signatura del contracte programa (Tram. 322-00163/11)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat dels canals de la Corporació (Tram. 322-00164/11)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els programes musicals de matinada i la devolució de diners per part de la Societat General d'Autors i Editors (Tram. 322-00165/11)

   Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els drets musicals en la programació dels mitjans de comunicació de la Corporació (Tram. 322-00166/11)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació dels drets musicals en els programes de matinada de TV3 (Tram. 322-00168/11)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la compensació de la pèrdua dels drets d'emissió en obert de la Lliga de Campions (Tram. 322-00167/11)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el preacord per a l'adhesió dels treballadors del mitjà ràdio en el conveni col·lectiu de televisió (Tram. 322-00169/11)

   Jordi Cuminal i Roquet, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la informació política relativa a amenaces per part de les xarxes socials de Televisió de Catalunya (Tram. 323-00137/11)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el seguiment de l'acte del president de la Generalitat a Badalona (Tram. 323-00138/11)

   Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els canvis en la programació de TV3 (Tram. 323-00139/11)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la posició de TV3 davant determinats esdeveniments esportius (Tram. 323-00141/11)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el propòsit de fer desaparèixer programes temàtics i històrics (Tram. 323-00142/11)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la reestructuració de la franja matinal de la graella de la temporada vinent (Tram. 323-00144/11)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la previsió operativa per a garantir la qualitat dels serveis informatius durant l'estiu (Tram. 323-00146/11)

   Jordi Cuminal i Roquet, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el paper dels documentals en la revisió de continguts i graelles (Tram. 323-00147/11)

   Jordi Cuminal i Roquet, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els canvis en la graella de la temporada vinent (Tram. 323-00143/11)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la previsió operativa per a garantir la qualitat dels serveis informatius durant l'estiu (Tram. 323-00145/11)

   Jordi Cuminal i Roquet, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la trajectòria, el tractament de la informació i l'acceptació per l'audiència dels programes "El matí de Catalunya Ràdio" i "El suplement de Catalunya Ràdio" (Tram. 323-00148/11)

   Jordi Cuminal i Roquet, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Substanciació.