Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 27 de gener de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el compromís de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la igualtat de sexes (Tram. 250-00660/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 256, 33; esmenes: BOPC, 291, 15)

 • 2

  Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en matèria de tabac (Tram. 250-00688/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 19; esmenes: BOPC, 304, 10)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui l'estat i el contingut del projecte de llibre blanc de l'audiovisual (Tram. 356-00401/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach, presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el tractament informatiu del discurs de Nadal del rei d'Espanya (Tram. 356-00462/11)

  Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el motiu pel qual no es va emetre per TV3 el discurs de Nadal del rei d'Espanya (Tram. 356-00463/11)

  Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.