Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 11 de novembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els informes del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació a la pluralitat informativa (Tram. 356-00046/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui l'informe sobre el compliment de la programació de Televisió de Catalunya i el Grup d'Emissores de Catalunya Ràdio en la temporada 2014-2015 i la programació dels mitjans de la Corporació per a la temporada 2015-2016 (Tram. 356-00081/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè exposi el projecte previst per a Televisió de Catalunya (Tram. 356-00134/11)

  Jordi Cuminal i Roquet, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè exposi el projecte de Catalunya Ràdio (Tram. 356-00135/11)

  Jordi Cuminal i Roquet, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui l'Informe específic de pluralitat a la televisió i a la ràdio durant la campanya de les eleccions generals 2016 (Tram. 356-00292/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les preguntes que es fan a l'audiència des de diversos programes (Tram. 356-00357/11)

  Andrea Levy Soler, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 7

  Compareixença de Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a exposar el projecte previst per a Televisió de Catalunya (Tram. 357-00293/11)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença de Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a exposar el projecte de Catalunya Ràdio (Tram. 357-00294/11)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença de Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les preguntes que es fan a l'audiència des de diversos programes (Tram. 357-00296/11)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

Nota: (*) El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar les compareixences del director de Televisió de Catalunya i del director de Catalunya Ràdio.