Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 15 d'abril de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per a presentar la Memòria del 2015 (Tram. 359-00002/11)

    Roger Loppacher i Crehuet, President

    Sessió informativa.