Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Dijous, 28 de gener de 2016
Hora:
17:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Comissió. (Tram. 412-00006/11)

  .

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.